Webdesign / web design by www.ballyhoo.be

webdesign links in europe / EU

web design links europe / europa

WELKOM op de website van de Vlaamse Huntington Liga

De ziekte van Huntington · Algemeen
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast.
De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uiten zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een achttiental jaren tot de dood van de patiënt(e), meestal door bijkomende oorzaken zoals longontsteking.

De Liga · Organisatie
De Huntington Liga is op september 1974 opgericht. Het is een vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington, risicodragers, partners, familieleden en overige betrokkenen.
De Liga steunt voor een belangrijk deel op haar regiovertegenwoordigers.


De Marathon des Sables
   De Marathon des Sables lopen voor de Huntington Liga vzw
Xavier en Charlotte, een enthousiast koppel, hebben samen met een heel team van vrijwilligers besloten om zich in de loop van volgend jaar in te zetten voor een sponsoractiviteit voor de Huntington Liga.
Klik hier voor meer informatie, of video en het sponsoringdossier.


 

Huntington Liga
Sociale Dienst
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek

Tel:  016 - 45 27 59

Bereikbaar op werkdagen
van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u

socialedienst@huntingtonliga.be


  ACTUEEL

  U wenst lid te worden  van onze vereniging?

  Het boek "DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON"
  kan je hier ook lezen.



HUNTINGTON LIGA, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek / Tel +32 (0)16-45 27 59 / socialedienst@huntingtonliga.be
Web Design supported by BALLYHOO